Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van Proxto Concepts b.v. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Wil je toch informatie, beeld of teksten van deze site gebruiken, vraag dan eerst toestemming door een e-mail te sturen naar info@witteboorden.nl.

 

Inhoud

Het is niet toegestaan deze site te framen.

Proxto Concepts b.v. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden ofwel gelinkt van of naar deze site.

De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Proxto Concepts b.v., eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet dat Proxto Concepts b.v. verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan of de daarop voorkomende informatie onderschrijven. Hoewel Proxto Concepts b.v. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor jou interessante sites, zijn noch Proxto Concepts b.v., noch de bij haar aangesloten bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere websites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd, onderschreven of beheerd door Proxto Concepts b.v..

Proxto Concepts b.v. is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

Om van de laatste wijzigingen op de hoogte te blijven, dien je deze voorwaarden bij ieder bezoek van onze site te raadplegen. Je kunt van deze voorwaarden niet in eigen voorwaarden afwijken.

 

Optimaal functioneren website

Proxto Concepts b.v. stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Proxto Concepts b.v. kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Mocht er om welke reden dan ook, schade ontstaan door het tijdelijk niet of minder goed functioneren van deze website of andere websites gelieerd aan deze website, dan zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geleden schade.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens gebruiken wij deze gegevens voor het optimaliseren van de website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics.

 

Social Media

Onze website bevat verschillende social media buttons om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

 

Nieuwsbrief

Wij versturen periodiek een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over Witteboorden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Ons abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Actievoorwaarden

Aanbiedingen die op deze site of via direct emails of op enige andere wijze door Proxto Concepts b.v. worden gecommuniceerd kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

 

Privacy bescherming

De enige informatie die wij tijdens het bezoeken van de site verzamelen en opslaan, is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.

Wanneer je contact met ons opneemt via deze website of anders, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mail adres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden.

De beheerder van de gegevens is Proxto Concepts b.v., Nachtwachtlaan 392, 1058 EN  AMSTERDAM.